1984-2011: 28 år i markedet

Konsulentfirma Svein Holbø ble etablert i 1984 og hadde således 25-års jubileum i 2009. I denne perioden har firmaet dekket et geografisk markedsområde fra Salten i sør til til Finnmark i nord.

Foruten rene konsulenttjenester har firmaet deltatt i utbyggingsselskaper for boliger og næringsbygg i de største byene i Nord-Norge og har dermed en solid byggherreerfaring. Prosjektarkivet viser et meget vidt spenn i prosjekttyper og oppdragskategorier. Se også "referanser".

 

Spesiell kompetanse

Firmaet har spesiell kompetanse innenfor prosjektutvikling, herunder den viktige tidlige programmeringsfasen for eksempelvis nye bygge- og anleggsprosjekter. Dette gjelder forhold som:

 

  • Optimal planløsning sett i sammenheng med driftsøkonomi
  • Skisseprosjekter
  • Kostnadsoverslag, finansieringsløsning og driftsbudsjetter
  • 3D-visualisering av bebyggelsesplaner og utomhusanlegg
  • Bistand til byggherrer i programmerings-, planleggings- og byggefase.
  • Byggherreombud
  • Oppfølging og kvalitetssikring
  • Samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører

 

Visualisering av bebyggelsesplan