Konsulentfirma Svein Holbø, Narvik dekker en rekke tjeneste-områder som f.eks. prosjektledelse, forretningsplaner, økonomi, finansiering, utredninger m.m. både innenfor offentlig og privat sektor.

 

I tillegg arbeider vi med 3D modellering og visualisering. Dette omfatter presentasjoner med stillbilder og video med visualisering av bygninger, terreng, reguleringsplaner, infrastruktur m.m. samt historiske begivenheter.